1-op-1 coaching

Oplossingsgericht en positief

Mijn visie is dat elk kind in staat is en de kracht heeft om zelf zijn probleem op te lossen. Kinderen weten heel goed waarom zij iets doen, maar spreken dit vanuit loyaliteit niet altijd uit. Vaak is een luisterend oor voldoende om een kind, in een aantal bijeenkomsten, weer in zijn “kracht” te zetten en te laten bloeien.

Copingstijlen

Je kunt als kind op verschillende manieren met problemen en emoties omgaan. Je kunt wegkruipen, van je afslaan (soms letterlijk) of bent steeds boos. Door een handreiking van mij krijgen kinderen inzichten en leren ze aan de hand van verschillende tools om hiermee om te gaan.

Maatwerk

Met praktische oefeningen en activiteiten komt het kind tot inzicht en groei. Omdat coaching maatwerk is en moet aansluiten op de beleving en ontwikkeling, maak ik gebruik van diverse materialen, spellen en werkvormen. Zoals visualisaties en opstellingen.

Gedurende het groeiproces worden kinderen zich bewust van hun talenten, kwaliteiten en oplossend vermogen. Hierdoor ervaren zijn al snel meer zelfvertrouwen, autonomie en keuzevrijheid.

1-op-1 coaching

Oplossingsgericht en positief

Mijn visie is dat elk kind in staat is en de kracht heeft om zelf zijn probleem op te lossen. Kinderen weten heel goed waarom zij iets doen, maar spreken dit vanuit loyaliteit niet altijd uit. Vaak is een luisterend oor voldoende om een kind, in een aantal bijeenkomsten, weer in zijn “kracht” te zetten en te laten bloeien.

Copingstijlen

Je kunt als kind op verschillende manieren met problemen en emoties omgaan. Je kunt wegkruipen, van je afslaan (soms letterlijk) of bent steeds boos. Door een handreiking van mij krijgen kinderen inzichten en leren ze aan de hand van verschillende tools om hiermee om te gaan.

Maatwerk

Met praktische oefeningen en activiteiten komt het kind tot inzicht en groei. Omdat coaching maatwerk is en moet aansluiten op de beleving en ontwikkeling, maak ik gebruik van diverse materialen, spellen en werkvormen. Zoals visualisaties en opstellingen.

Gedurende het groeiproces worden kinderen zich bewust van hun talenten, kwaliteiten en oplossend vermogen. Hierdoor ervaren zijn al snel meer zelfvertrouwen, autonomie en keuzevrijheid.

Nog te ontdekken

Is het nog niet helemaal duidelijk wat de kwaliteiten van het kind zijn, dan gaan we daar samen naar op zoek. Waarna hij/zij dit (verder) kan ontwikkelen.

Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak leuk om mee te denken over het onderwerp talent. Dat ze mogen ontdekken wat ze graag nog willen leren en hoe ze dit gaan uitvoeren. Deze ontwikkeling ligt vaak op het gebied van mindset, creatief denken en executieve functies.

Talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid

De begeleiding tijdens de talentontwikkeling is gericht op een zo hoog mogelijk niveau. Binnen de grenzen van het kunnen van het kind. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het hoogbegaafde kind eigen kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen die iets toevoegen aan de samenleving.

Deze kwaliteiten komen uit het talent, dat aansluit bij het karakter van het kind. Hij/zij wordt zich meer bewust van het eigen gedrag en wat de invloed daarvan is op andere mensen. Zo vindt ook het hoogbegaafde kind zijn weg in het onderwijs en in de maatschappij.