Mijn aanbod

Hoogbegaafdheid is een prachtig talent, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoogbegaafde kinderen en jongeren kunnen daarom soms wat extra begeleiding gebruiken. Omdat ze heel gevoelig zijn. Of omdat ze zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten.

Daarnaast vinden scholen het soms lastig om een goed aangepast onderwijsaanbod te realiseren, dat leerlingen uitdaagt en daadwerkelijke leerervaringen biedt.

Daarom heb ik onderstaand aanbod gemaakt.

Wil je meer weten over mijn aanbod?

Wil je meer weten over mijn aanbod?