Aangenaam kennis met je te maken

Mijn naam is Mareille Kaandorp, getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon. Altijd al heb ik een bijzondere interesse gehad voor kinderen/jongeren met een hulpvraag op het gebied van hoogbegaafdheid, met name wanneer het gaat om kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden, mindset, executieve vaardigheden en leren/leren. Daarom heb ik in 2016 mijn eigen praktijk opgezet, van waaruit ik kinderen, jongeren en ouders coach die ondersteuning, begeleiding of ontwikkeling zoeken op het stuk hoogbegaafdheid.

Sinds 2020 heb ik mijn baan opgezegd in het onderwijs en ben mij volledig gaan richten op mijn bedrijf; het ondersteunen, ontwikkelen, begeleiden en ontmoeten (tankmomenten) voor kinderen, jongeren, ouders en professionals gericht op de hulpvraag over hoogbegaafdheid.

Ik heb op verschillende (vernieuwings) scholen gewerkt als Talent begeleider ofwel Hoogbegaafdheidspecialist. Tevens heb ik gewerkt op een onderwijs-, zorginstelling voor dreigende hoogbegaafde thuiszitters.

nieuwe foto2

Aangenaam kennis met je te maken

nieuwe foto2

Mijn naam is Mareille Kaandorp, getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon. Altijd al heb ik een bijzondere interesse gehad voor kinderen/jongeren met een hulpvraag op het gebied van hoogbegaafdheid, met name wanneer het gaat om kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden, mindset, executieve vaardigheden en leren/leren. Daarom heb ik in 2016 mijn eigen praktijk opgezet, van waaruit ik kinderen, jongeren en ouders coach die ondersteuning, begeleiding of ontwikkeling zoeken op het stuk hoogbegaafdheid.

Sinds 2020 heb ik mijn baan opgezegd in het onderwijs en ben mij volledig gaan richten op mijn bedrijf; het ondersteunen, ontwikkelen, begeleiden en ontmoeten (tankmomenten) voor kinderen, jongeren, ouders en professionals gericht op de hulpvraag over hoogbegaafdheid.

Ik heb op verschillende (vernieuwings) scholen gewerkt als Talent begeleider ofwel Hoogbegaafdheidspecialist. Tevens heb ik gewerkt op een onderwijs-, zorginstelling voor dreigende hoogbegaafde thuiszitters.

Door mijn ervaring binnen het onderwijs weet ik wat er voor deze kinderen nodig is en hoe je gedegen een ondersteuningsplan opzet. Daarom begeleid ik ook leerkrachten en scholen op het stuk Hoogbegaafdheid binnen de school. Ik geef trainingen en tijdens studiedagen vragen scholen mij om teams te informeren over het aanbod voor deze kinderen en het goed volgen van deze kinderen tijdens hun basisschool loopbaan.

Mijn missie is om kinderen hun eigen kracht te laten voelen en kwaliteiten goed in te zetten in samenwerking met ouders, kinderen en school. Zodat ze een mooi fundament leggen voor nu en later. Ik vind het erg waardevol, dat kinderen leren ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Ze blijven mij fascineren door hun interne wijsheid, potentieel en eigen kracht.

Cognitief talent of hoogbegaafdheid wordt ook wel gezien als een voordeel. Maar in de praktijk blijkt dat deze kinderen een dusdanig andere manier van denken hebben, dat sommigen vastlopen in het primair onderwijs. Ook ouders weten niet zo goed wat ze kunnen doen aan ondersteuning.

Ik gebruik vaak het zijnsluik van Tessa Kieboom om met ouders en/of de kinderen aan hun ondersteuningsvraag te werken.

Persoonlijke ontwikkeling

Uiteraard ben ik ook nooit uitgeleerd en volg ik relevante trainingen om in mijn werk als jeugdcoach te blijven groeien. Ik ben bezig met mijn SKJ registratie en start binnenkort met een opleiding traumabegeleiding.

De praktijk en op locatie

Samen met Barbera Planken, die ik al lang ken vanuit mijn onderwijscarrière, wil ik graag een plek creëren voor ontmoetenontdekken en ontwikkelen voor kinderen, jongeren, ouder(s)/verzorger(s) en (onderwijs)professionals. Vanuit deze missie is Saambegaafd ontstaan. Onze krachten bundelen en doen waar we goed in zijn: coachen en inspireren op het gebied van hoogbegaafdheid!

Mocht tijdens het coachen blijken dat jouw kind in onze optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een psycholoog, dan zal ik je daarover informeren en indien noodzakelijk verwijzen. 

De Trimaran

Tot 1 september 2020 heb ik gewerkt bij de Trimaran een onderwijs instelling voor hoogbegaafde kinderen. Deze voorziening is voor kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling. Een initiatief van onderwijsorganisatie SaKS in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en de Gemeente Alkmaar.

Naast het geven van onderwijs, het maken van lessen en het volgen van kinderen, had ik contact met het samenwerkingsverband SWV en scholen uit de regio. Samen met hen keek ik hoe hoogbegaafde kinderen passend onderwijs konden krijgen in de regio.

Tevens werk ik 1 dag per week als plusklas begeleider en Hb specialist op De Blauwe Morgenster in Middenbeemster

Expeditie-ik

Door mijn ervaring als kinder-, jongeren en oudercoach heb ik de methodiek Expeditie-ik gemaakt, die door (startende) coaches, jeugdzorgmedewerkers en leerkrachten ingezet kan worden in een individueel coachingstraject of tijdens de intake.

Deze methodiek maakt de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte zichtbaar voor de coachee.